security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Welkom op de website van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR)

Het NISeR is het informatiepunt voor juridische thema’s uit het beveiligingsvakgebied, het particulier onderzoek en privaat-publieke samenwerking.

Vanuit de juridische optiek bezien is het domein Security en Recht  een niche en bestrijkt thema’s zoals cameratoezicht, pre-employmentscreening, particulier onderzoek, gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden, schadeverhaal op de fraudeur, beëindiging van de arbeidsovereenkomst na vermeende misdragingen, strafvorderlijke bevoegdheden van de niet-opsporingsambtenaar, branchewaarschuwingssystemen en verblijfsontzeggingen.

Het NISeR ontwikkelt en verzorgt tevens opleidingen in samenwerking met andere opleidingsinstituten en publiceert op dit bijzondere vakgebied.

De kracht van het NISeR is dat u leert om beveiligingskwesties vanuit de verschillende deelgebieden van het recht te benaderen. Tijdens cursussen waarbij het NISeR is betrokken:

  • wordt een goede juridische basis verschaft zodat men een gesprekspartner op niveau is voor de andere partners in de voorliggende uitdaging
  • wordt de theorie aan de hand van casuïstiek inzichtelijk en toepasbaar gemaakt
  • ontvangt u een praktisch naslagwerk dat ervoor zorgt dat de verworven kennis vastgehouden kan worden.

Het NISeR is bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 50753673.

Linkedin pagina NISeR