security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Deelgebied bedrijfsbeveiliging

Algemeen

Terrein- en gebouwbeveiliging is het primaire aandachtsgebied van de bedrijfsbeveiliging: het waken voor de veiligheid van personen en goederen. Voor de uitvoering van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden als toegangsverlening en het weren van onbevoegden wordt gebruikt gemaakt van de klassieke fysieke beveili­gingsmaatregelen als hekwerken en slagbomen.

Artikeltje - Toegang onder voorwaarden.pdf

Toegangsbeheersingssystemen

In toenemende mate worden deze klassieke beveiligingsmaatregelen technisch ondersteund met camera­toezicht en toegangsregistratiesystemen. Er is steeds meer sprake van integratie van beveiligingssystemen

Beveiliging - Artikeltje AVG en toegangsbeheersingssystemen 2019.pdf

Beveiliging - Artikeltje foto's op de toegangsbadge.pdf

Weren van ongewenste bezoekers

Agressieve klanten, stelende junks of sterk verwaarloosd uitziende zwer­vers zijn een doorn in het oog van winkeliers, horeca-onderne­mers en stationbeheerders. Via overre­ding probe­ren ondernemers hun aanwezigheid te beperken. Een aantal lieden is echter nauwe­lijks redelijk aanspreek­baar en stelt zich provocerend op als dit wel gebeurt. Via (collectieve) verblijfsontzeggingen  kunnen deze lieden effectief geweerd worden.

Artikeltje Weren van ongewenste bezoekers.pdf

Visitatie

Diefstal en verduistering van bedrijfseigendommen door personeel schijnt schering en inslag te zijn als we de media mogen geloven. Veel bedrijven en instellingen hebben om die reden regels gesteld over het invoeren (maar ook het uitvoeren) van goederen. Tegen­over de verplichting om zich te houden aan de gedragsregels, dient een bevoegdheid van de bedrijfsbevei­liging te staan om toezicht uit te oefenen of men zich aan de afspraken houdt. Visitatie is een belang­rijk hulpmiddel om aan deze controle vorm en inhoud te geven.

Artikeltje visitatie.pdf

Waarschuwingssystemen en/of zwarte lijsten

Het is telkens weer verbazingwekkend dat zich misdragende medewerkers bij het ene bedrijfsonderdeel van een holding worden ontslagen en vervolgens bij het andere bedrijfsonderdeel van dezelfde holding weer worden binnengehaald. Datzelfde geldt voor frauderende klanten. "Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken". Dit spreekwoord is de basis voor de wens van veel bedrijven om zich te wapenen tegen een groep van personen die zonder schroom misbruik maakt van het vertrouwen dat anderen in hen stelt.

Steeds meer brancheorganisaties beschikken om die reden over waarschuwingssystemen om hun leden te attenderen op potentiële fraudeurs, malafide werknemers en lieden die wel willen profiteren van de geboden dienstverlening maar de dienstverlener met een onbetaalde rekening achter laten. Door raadpleging van het waarschuwingssysteem komt het verleden van de fraudeur feilloos aan het licht. 

Artikeltje branchewaarschuwingslijsten ofwel zwarte lijsten-1.pdf

Alcohol- en drug op het werk. Geen gemakkelijk onderwerp voor de werkgever.

Een werkgever mag om redenen van veiligheid verbieden dat alcohol en drugs van buiten worden meegenomen binnen de terreingrenzen van de onderneming en daar worden gebruikt. Het gebruik van alcohol en drugs kan een negatief effect hebben op de alertheid en het reactievermogen, waardoor gevaar kan ontstaan voor de werknemer of andere personen. Mag de werkgever echter ook (preventief) testen op het gebruik van alcohol of drugs? En welke regels spelen daarbij een rol?  En als het niet mag, wat zijn dan de alternatieven?

Artikeltje - Alcohol- en drugstesten op het werk. Een lastig onderwerp voor de werkgever.pdf

Strafrechtelijke aanpak van winkeldiefstallen met geprepareerde voorwerpen

Steeds vaker gebruiken winkeldieven technische hulpmiddelen om beveiligde artikelen te stelen. Het effect van de technische hulpmiddelen is dat het alarm niet afgaat als de winkeldief de winkel verlaat zonder voor de goederen te betalen. Deze technische hulpmiddelen betreffen veelal met lood of aluminium geprepareerde tassen. In het te downloaden artikel wordt een lans gebroken voor een meer effectieve strafrechtelijke aanpak van deze geraffineerde vorm van diefstal die jaarlijks voor vele miljoenen euro aan gederfde omzet zorgt.

Artikeltje - Strafrechtelijke aanpak winkeldiefstal met geprepareerde voorwerpen.pdf