security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Deelgebied Beeld en geluid

Algemeen

Het gebruik van camera's is een veelvuldig gehanteerd middel door de recht­hebbende van gebouwen en wordt in veel geval­len ondersteund door andere vormen van particulie­re (bedrijfs)beveiliging. Ook in het publieke domein wordt steeds vaker cameratoezicht toegepast. In het kader van de handhaving van de openbare orde plaatsen gemeenten in toenemende mate camera's in uitgaansgebieden en andere openbare plaatsen met een verhoogd veiligheidsrisico.

Juridisch kader

Hoewel van cameratoezicht een grote preventieve werking uitgaat en de geobserveerden het gevoel kan geven te werken of zaken te doen in een veilige en beschermde omgeving, kan cameratoezicht een inbreuk maken op iemands privacy.

Behalve met het Wetboek van Strafrecht, dat gebiedt dat camera’s duidelijk kenbaar moeten worden gemaakt voor de visueel geobserveerde, moet de rechthebbende rekening houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Ondernemingsraden.

Artikeltje - Cameratoezicht en de AVG.pdf

Artikeltje - Inzet verborgen camera door de werkgever.pdf 

Beveiliging - Artikel Beleidsregels Cameratoezicht Autoriteit Persoonsgegevens.pdf

LUDIEK: Vogel en De Mik -- J. Vogel (werkgever) heeft het toiletgebruik van H.de Mik (werknemer) laten vastleggen op de camera. De Mik blijkt iedere dag te roken en lezen op het toilet. De Mik Komt in aanmerking voor een forse demotie. http://www.youtube.com/watch?v=DS6oVGF7RQY

Beeld en geluid in de rechtspraak 

In toenemende mate worden beeld en geluid in juridische procedures gebruikt als bewijs om standpunten te onderbouwen. Beelden en geluid zijn indringender en overtuigender dan het geschreven woord. Er is sprake van “real evidence” omdat de rechter door het gebruik van zijn zintuigen rechtstreeks kan beoordelen wat er gebeurd is (beeld) en hoe dingen gezegd zijn (geluid). Het bewijs steunt dan in belangrijke mate op de eigen waarneming van de rechter. Specifieke regels omtrent het gebruik en de waardering van beeld- en geluidopnamen worden in onze wetgeving niet gegeven. Er zijn ook geen regels over de authenticiteit en de betrouwbaarheid van het materiaal. De rechter is vrij in de waardering van beeld en geluid in juridische procedures als deze gebruikt worden als bewijs om standpunten te onderbouwen.  

Beveiliging - Artikeltje beeld en geluid in de rechtspraak.pdf 

Beveiliging - Artikeltje fotopublicatie.pdf

Artikeltje cameratoezicht terwijl anderen daartegen bezwaren hebben.pdf