security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Begrippen en definities Security en Recht

In de bijlage zijn omschrijvingen gegeven van verschillende begrippen en definties uit het vakgebied Security en Recht.

Voorbeeld: Achtergrondonderzoekonderzoek

De aanduiding van het type onderzoek, dat zich richt op het vaststellen van de betrouwbaarheid van natuurlijke personen (zoals sollicitanten, klanten en zakenpartners) en rechtspersonen, waarmee iemand voornemens is om een contractuele relatie aan te gaan of te behouden. Achtergrondonderzoeken (in het Engels “backgroundscreening”) kennen verschillende verschijningsvormen, waaronder het pre employment-onderzoek. Vaak is een antecedentenonderzoek onderdeel van het achtergrondonderzoek.

S&R - Begrippen en definities.pdf