security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Opleidingen security en recht

Het NISeR werkt samen met een aantal opleidingsinstituten. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leergang Security en Recht

Vanuit de juridische optiek bezien is het domein Security en Recht een niche en bestrijkt de relevante wet- en regelgeving die van belang is voor het beheersen criminaliteit, fraude en integriteitsinbreuken, bezien vanuit de optiek van bedrijven en instellingen. Zij willen zich beschermen tegen inbreuken op eigendom en bezit, inbreuken op de veiligheid van medewerkers en klanten en inbreuken op contractuele bepalingen die relateren aan veiligheid en integriteit. Die bescherming gebeurt – bijvoorbeeld - met cameratoezicht, door het uitvoeren employmentscreening, het doen van onderzoek naar onregelmatigheden, het uitwisselen van gegevens in samenwerkingsverbanden, het verhalen van schade op de inbreukmakers en het nemen van maatregelen om toekomstige inbreuken te voorkomen. 

In de juridische leergang Security en Recht komen deze onderwerpen aan de orde op een wijze die herkenbaar en toepasbaar is voor iedereen die werkzaam is als facilitymanager, securitymanager, adviseur veiligheid op management niveau, accountmanager van beveiligingsbedrijven of een eigenaar c.q. directeur grootaandeelhouder van een onderneming in het securityvakgebied. Gefingeerde praktijkgevallen zorgen ervoor dat het juridisch kader gaat leven en toepasbaar wordt.

De samenwerkingspartner waarmee de leergang wordt georganiseerd is Soba Security Academy. 

De eerstvolgende avondleergang is gepland met startdatum op dinsdagavond 2 maart 2021. De opvolgende lesavonden zijn: dinsdagavonden 9, 16, 23 en 30 maart; dinsdagavonden 6, 13, 20 en 29 april; 11, 18 en 25 mei; 1, 8, 15 en 29 juni (eindtoets)

dinsdagavonden 15, 22, en 29 september 2020; dinsdagavonden 5, 13 en 27 oktober; 3, 10, 17 en 24 november; 1, 8 en donderdag 17 december (eindtoets). 
dinsdagavonden 11, 18 en 25 februari 2020; dinsdagavonden 3, 10 en 26 maart (tussentoets); 2, 9, 14 en 21 april; 12 en 19 mei; 2 juni (eindtoets). 

Kijk voor een uitgebreide cursusbeschrijving en het inschrijfformulier op www.securityenrecht.info

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voor SBO verzorgt het NISeR de 4-daagse cursus Beveiliging van gebouwen. Meer informatie vindt u via onderstaande link.

Opleiding Beveiliging van gebouwen

Daarnaast verzorgt het NISeR verschillende lesonderdelen andere cursussen van SBO aanbiedt. Deze lessen hebben betrekking op privacy, gegevensuitwisseling en dossieropbouw.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De cursus Strafprocesrecht voor financiële instellingen van het SPV geeft medewerkers van veiligheidsafdelingen en fraudecoördinatoren een zodanige kennis van strafrecht, strafvorderlijke bevoegdheden en privacywetgeving dat daarmee de kwaliteit van fraudeonderzoeken naar aanleiding van in- en externe fraude verbetert. Met behulp van de leergang verbetert u de "loketfunctie" van de veiligheids- c.q fraudeafdelingen doordat medewerkers een betere gesprekspartner voor politiële en justitiële diensten zijn. De cursus is praktijkgericht. Recente jurisprudentie komt uitgebreid aan bod.

Cursus Straf(proces)recht voor financiële instellingen

---------------------------------------------------------------------------

Houdt u zich in uw werk bezig met het onderzoek van mogelijke fraude, onregelmatigheden of misstanden?

Dan is de Opleiding fraudeonderzoek (basis) van het SPV voor u bedoeld. 

Opleiding fraudeonderzoek (basis)

De cursus leidt deelnemers op voor objectieve feitenvaststelling met inachtneming van wet- en regelgeving en behulp van de state-of-the art onderzoeksmethoden en –middelen. De kapstok voor het programma is de zogenaamde fraudecirkel, waarbij preventie, detectie, onderzoek en respons centraal staan. Voor de onderwerpen in de cursus wordt een relatie gelegd met een real life case. Deze zaak wordt ook gebruikt als basis voor de integratieoefeningen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de verslaglegging, zodat degenen die op basis van de vastgestelde feiten beslissingen moet nemen over voldoende informatie beschikken om de kwestie juridisch af te handelen, maar ook maatregelen te nemen ter voorkoming van onregelmatigheden in de toekomst (lessons learned uit onderzoeken).

---------------------------------------------------------------------------- 

Bent u werkzaam als fraude-analist of fraude-onderzoeker bij een bank, consumptief kredietverlener of hypothecair financier? Dan adviseert het NISeR graag de Cursus Fraudebeheersing door Banken.

Dit is een opleiding die is opgezet als ‘blended-learning’. Dit betekent dat de opleiding is opgebouwd uit drie leeractiviteiten: U bestudeert zelfstandig het handboek (u vindt dit op het Leerplein van het SPV); u volgt drie e-learning modules op het Leerplein en u neemt deel aan 4 klassikale bijeenkomsten van 1 dagdeel, waar een verdiepingsslag zal worden gemaakt.

Leerplein

Via het digitale Leerplein volgt u in totaal drie e-learning modules:

1. Fraude door een derde ten nadele van een klant (fraude via online bankieren)

2. Fraude door een klant (hypotheekfraude)

3. Fraude door een eigen medewerker (interne fraude)

In deze modules wordt de theorie aangeboden die u op dat moment nodig hebt. U bestudeert deze theorie, beantwoordt de bijbehorende vragen en werkt een dossier bij. Op het leerplein wordt u ook het Handboek Fraudebeheersing door Banken aangeboden. U kunt dit gebruiken als naslagwerk om eerder aangeboden theorie nog eens terug te lezen. Daarnaast bestudeert u het boek zelfstandig ter voorbereiding op het examen. Het handboek is vanuit het leerplein te downloaden en is van daaruit ook te printen.

Praktisch bezig zijn

Bij elke e-learning module hoort een vaardigheidsopdracht volgens het stramien:

- Fraudesignaal beoordelen op onderzoekswaardigheid

- Uitvoeren van het onderzoek

- Afwikkelen van het onderzoek (maatregelen na fraude)

- Evalueren.

Deze opdracht maakt u zelfstandig. U levert de opdracht (een dossier) aan het eind van iedere module via het Leerplein in. Uw dossier wordt beoordeeld en daarna volgt een klassikale bijeenkomst waarbij de vaardigheidsopdracht besproken wordt.

De cursus wordt door het SPV aangeboden in het najaar van 2020.

Fraudebeheersing door Banken

Vergelijkbare fraudeopleidingen biedt SPV aan voor:

(Zorg)verzekeraars

Fraudebeheersing door verzekeraars

Fraudebeheersing door zorgverzekeraars 

en Gemeenten 

Opleiding fraudeonderzoeker Wmo

Deze fraudeopleidingen kunnen ook op op maat worden afgestemd op uw organisatie en tevens incompany worden verzorgd 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Security Techniek (NISeR verzorgt het onderdeel recht in deze cursus)

 Camera en Recht