security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Wie zit er achter het NISeR?

De website van het NISeR wordt onderhouden door mr. Felix Olijslager, die ook de opleidingen verzorgt waarbij het NISeR is betrokken.

Felix Olijslager was tot 1 juli 2015 werkzaam als beleidsadviseur veiligheid bij Corporate Security & Investigations van ING Bank met als taakaccent fraudebeheersing. Voor zijn overstap naar de ING werkte hij bij het Openbaar Ministerie en bij de politie. Hij is als penvoerder en (mede)auteur verantwoordelijk voor de totstandkoming en het onderhoud van de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus. Deze code is in opdracht van de Nederlandse Veiligheidsbranche en na afstemming met het College Bescherming Persoonsgegevens en het Ministerie van Veiligheid en Justitie geschreven.

Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht en is als freelance docent werkzaam bij verschillende opleidingsinstituten waarmee het NISeR zich heeft verbonden. Daarbij kan gedacht worden aan de Haagse Hogeschool, het Politievormingscentrum te Vaassen, het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, de Security Academy te Woerden en Soba Security Opleidingen. Daarnaast is hij juridisch redacteur van het Vakblad Beveiliging.

Felix Olijslager is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat hij voor zijn onderwijskundige bijdragen geen BTW in rekening brengt.  

--------------------------------------------

DISCLAIMER 

De initiator van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is.

Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

NISeR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

NISeR aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Alle data getoond op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen en illustraties zijn beschermd door copyright, handelsmerk recht en/of een andere vorm van eigendomsrecht. Deze eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten zijn op geen enkele wijze overdraagbaar op personen of rechtspersonen die toegang hebben tot deze site.

De inhoud van de website mag alleen worden gebruikt voor non-commerciële en/of privé doeleinden. De gebruiker van deze website is niet toegestaan om de informatie op deze website te reproduceren, wijzigen, verwijderen, doorsturen, distribueren of verspreiden of het beschikbaar te maken voor derden in ruil voor betaling zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NISeR.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. NISeR heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en NISeR is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.